Insecten cirkel

Vanuit de  Insecten Inloop Café gaan wij zo veel mogelijk mensen koppelen aan elkaar die samen een Insecten Cirkel kunnen vormen.

Het doel van deze insect cirkels is om vanuit 1 insect – 1 nieuw product te maken waarbij ook de afnemers mee kunnen doen in de cirkel omdat zij kunnen aangeven waar het insect of het product aan moeten voldoen om veel en vaak te kunnen verkopen aan de consumenten.

Daarvoor zijn diverse  disciplines in ondernemen nodig die meestal niet in een onderneming aanwezig zijn. Dus snel samenwerken in een vertrouwde omgeving maakt het mogelijk om voortgang te boeken.

insect-valley-europe
insecten-cirkels-insect-valley-europe

Een fictief voorbeeld

INSECT CIRKEL opdracht:

Hoe maken we uit krekels een pizza bodem?

Hiervoor zijn de volgende ondernemers nodig:

  • Krekel kweker
  • Pizza-bodem producent
  • Krekel voer producent
  • Stallen bouwer.
  • Klimaatbeheersing leverancier
  • Automatisering ondernemers
  • Leverancier van krekel verwerking apparatuur.
  • (Vertegenwoordiging van) de consument of retailer of cateringbedrijf.

Dit moet nog eens ondersteund worden door mensen die wet & regelgeving kennen/ die een bedrijventerrein met utiliteiten hebben waar dat zou kunnen en door wetenschap/kennis instellingen die bevestigen dat gemaakte product en proces veilig en gezond zijn.

Hier zijn al snel tussen 5 en 8 ondernemers nodig die elk voor zich een deeltje van deze hele keten aankunnen maar als ze elkaar direct input leveren (in een vertrouwde omgeving) dan maken ze veel meer vaart en daar zijn ze allemaal bij gebaat…

Bent u een van deze ondernemers en heeft een product of applicatie in gedachten en zoekt u hulp. Kom naar het insecten Inloop café, maak u bekend en met de hulp van Insect Valley Europe proberen we een Insect Cirkel op te tuigen rondom uw vraag of idee.

Op de Brightlands campus hebben we een ruimte en  budget tot onze beschikking  om elkaar regelmatig te ontmoeten. Zo bouwen we samen aan mooie nieuwe cirkels waarmee we snelheid kunnen maken in de inzet van insecten in de gezonde voeding en vooral voedsel keten

Contact 

Email

info@insectvalleyeurope.com

Bezoek

Brightlands Campus Greenport Venlo

Villa Floraweg 1

5928 RC Venlo