Insecten Inloop Café 11 juli

}
07 - 12 - 23
IVE-blog-laatste-Insecten-Inloop-Theo

Afgelopen dinsdag 11 juli vond het drukbezochte Insecten Inloop Cafe van Insect Valley Europe (IVE) plaats op de Campus Brightlands Greenport in Venlo en zo vlak voor de zomervakantie mochten maar liefst 37 bezoekers verwelkomen.

We zijn zeer dankbaar voor de aanwezigheid van iedereen tijdens ons drukbezochte Insecten Inloop Cafe. Onze oprechte waardering gaat uit naar alle deelnemers voor hun actieve betrokkenheid, inspirerende vragen en waardevolle bijdragen.

We hopen dat iedereen naar huis is gegaan met nieuwe inzichten, inspiratie, opties voor samenwerkingen, nieuwe contacten en antwoorden om je bedrijf verder te laten groeien.

Insect Valley Europe 2.0

Tijdens de pre-meeting hebben we het toekomstperspectief van Insect Valley Europe geschetst. Hierbij gaan Rene Kruter en BlueHub het voortouw nemen, met een aantal ondernemers uit de IVE-community als klankbord.

Daarnaast bespraken we de deelname van insectenproducenten aan het BENEFRASS-project van AgroPole.

Lisa Van der Veen namens Brightlands en Rene Kruter namens IVE zullen hierbij leiding geven. Ze zullen samen met insectenproducenten de kansen benutten die deze gesubsidieerde route biedt om de waarde van frass voor de Agro/Horticultuur verder te bepalen.

Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Lisa of Rene.

 

Afscheid

Tot slot namen we afscheid van Theo Verleun, die na 5 jaar zijn functie als programma manager van IVE het stokje  heeft overgedragen aan Rene Kruter.

 

IVE-blog-Insecten-Inloop

Veel succes aan alle aanwezige ondernemers, evenals degenen die niet aanwezig waren, in de wereld van insecten.

Op naar het volgende Insecten Inloop Cafe, waar we opnieuw verwachten, dat er een grote opkomst is, waar we weer veel nieuwe kennis, inzichten, kansen en nieuwe ontwikkelingen voor de insectenindustrie met elkaar kunnen delen.

Fijne zomer! 

 

Brightlands Greenport Venlo

Insect Valley Europe

Insectvalley Europe is de verbinder, die samen met Brighlands Greenport in Venlo een ontmoetingsplaats heeft voor start-ups, MKB’ers, wetenschappers en studenten met een gezamelijke interesse voor Gezonde & Veilige voeding (future farming en Biocirculair economy). Brightland Campus leent zich uitstekend als meetingpoint voor ‘Iedereen die ‘iets met insecten heeft’.

Recente posts

Inloop Insecten Café 7 juli 2021

Inloop Insecten Café 7 juli 2021

Eindelijk mochten we weer een live 'Inloop Insecten Café' organiseren op de Brightland Campus in Venlo. Wij hebben er ontzettend naar uitgekeken en gelukkig de mensen  die 'iets' met insecten hebben ook;). Dit keer mochten we 34 mensen ontvangen. Iedereen had behoefte...

New from the lab

New from the lab

New from our lab: Is insect protein effective for stimulating muscle protein synthesis?   Very interessting post On LinkedIn written by Jorn Trommelen PhD, assistent professor at Maastricht University. New from our lab: Is insect protein effective for stimulating...

laat hier je 

reactie  achter

0 reacties

Brightland Campus Venlo

Contact 

Email

info@insectvalleyeurope.com

Bezoek

Brightlands Campus Greenport Venlo

Villa Floraweg 1

5928 RC Venlo