Insecten daar zijn we niet vies van

Insecten, daar zijn we niet vies van!

insect-valley-europe-Marcel-Claus

Marcel Claus is werkzaam voor de gemeente Venray en is intensief betrokken bij het programma ‘Ondernemen en Innoveren in de regio Noord-Limburg’. Voedselzekerheid, voedselveiligheid en gezonde voeding zijn volgens Marcel belangrijke thema’s voor de regio Nood-Limburg en insecten kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

“Samen met onze Duitse buurregio Niederrhein zijn we het grootste en misschien wel het meest innovatieve agrofoodgebied van Europa. We hebben dus een rol te vervullen om een bijdrage te leveren aan bovengenoemde thema’s. Dat betekent niet dat wij altijd de producent van het eindproduct moeten zijn. In tegendeel: kennis van productie, het leveren van productie- en teeltsystemen maakt onze regio naast primaire productie erg krachtig.”

Volgens Marcel vraagt voldoende voedsel om een flinke groei van de eiwitproductie: van dieren, planten en insecten. ”Insecten worden nu al  gebruikt als diervoeder. We zien vanuit de Europese regelgeving dat er ook meer ruimte komt voor het gebruik van insecten. Dat is een goede ontwikkeling omdat insecten echt een bijdrage kunnen leveren. Studies laten bijvoorbeeld zien dat het voeren van vliegenlarven aan kippen bijdraagt aan het verhogen van de weerstand tegen ziekten en misschien leidt dit wel tot minder gebruik van antibiotica.”

Insect Vallye Europe is volgens Marcel ontstaan om de mogelijkheden voor de productie en het gebruik van insecteneiwit te vergroten en de kennis over teelt en productiesystemen te intensiveren. ‘Insecten zijn in vergelijking met ons vee een stuk efficiënter in het omzetten van voer naar eiwit. Dat biedt kansen die we moeten benutten. Door een goede combinatie van verschillende eiwitbronnen kan er een duurzame, circulaire, schone agrosector ontstaan, in evenwicht met de omgeving.”

Er wordt volgens Marcel door ondernemers in verschillende samenwerkingsverbanden hard gewerkt aan insecten en er ‘popt af en toe een mooi initiatief op zoals de Insect School van het bedrijf Insect Engineers uit Horst aan de Maas. “Als regio blijven we het thema ondersteunen omdat het nieuwe kansen biedt; enerzijds om bij te dragen aan de eiwitbehoefte en anderzijds vanwege de mogelijkheden voor een nieuw verdienmodel voor bedrijven die met insecten aan de slag willen gaan. Insect Valley Europe is er om initiatieven aan te jagen, te ondersteunen en verder te helpen en waar het kan zullen wij dat als regio verder faciliteren.”

Meer informatie: https://www.venray.nl/

 

 

Brightlands Greenport Venlo

Insect Valley Europe

Insectvalley Europe is de verbinder, die samen met Brighlands Greenport in Venlo een ontmoetingsplaats heeft voor start-ups, MKB’ers, wetenschappers en studenten met een gezamelijke interesse voor Gezonde & Veilige voeding (future farming en Biocirculair economy).Brightland Campus leent zich uitstekend als meetingpoint voor ‘Iedereen die ‘iets met insecten heeft’.

Recente posts

Insecten als basis voor visvoer

Insecten als basis voor visvoer

Het hobbysegment visvoer kent een grote verscheidenheid aan soorten voer en ingrediënten. Producenten zijn voortdurend op zoek naar een verbetering van hun producten en marketing strategie. Zo ook Kiyomizu, producent van voeding voor Koi karpers: hoe kunnen we ons...

Optimaal klimaat creëren

Optimaal klimaat creëren

Fancom staat bekend om haar klimaatsystemen voor champignons, pluimvee en varkens. Bij het kweken van insecten wordt vaak gebruik gemaakt van leegstaande stallen en champignoncellen.  Volgens Bart Aerts, Area Sales Manager bij het bedrijf, is de link met de apparatuur...

laat hier je

reactie  achter

0 reacties

Een reactie versturen

Brightland Campus Venlo

Contact

Email

info@insectvalleyeurope.com

Bezoek

Brightlands Campus Greenport Venlo

Villa Floraweg 1

5928 RC Venlo